Nên-đi-đâu-chơi-ngày-lễ-30-4-và-1-5-2017

Nghỉ lễ 30/4 – 1/6/2017 nên đi chơi, phượt, du lịch ở đâu ?

Giỗ Tổ Hùng Vương vừa đi qua thì ngày lễ 30/4 - 1/5 lại đến với thời gian nghỉ lên tới 4 ngày, người...
Giỗ-Tổ-Hùng-Vương-2017-nghỉ-1-ngày

Nên đi đâu chơi vào dịp giỗ tổ Hùng Vương 2017 ?

Theo thông tin từ Cục Lãnh Đạo và An Toàn Lao Động thì lịch giỗ tổ Hùng Vương - thứ 5 - 6/6/2017 sẽ...

Good Job !