Đào Thiên Phúc

Anh Đào Thiên Phúc – Tiếp viên hàng không